Welke afmetingen moet je badkamer meubel hebben?

Het spreekt voor zich dat er in elke badkamer een bepaald badkamer meubel terug te vinden is. Sterker nog, niet zelden is er zelfs sprake van meerdere meubels. Dat is niet in het minst het geval wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een vrij groot gezin. De aanwezigheid van één enkel meubel in de badkamer kan dan omwille van verschillende redenen niet voldoende zijn. Bij het aanschaffen van een meubel voor in de badkamer is er sprake van verschillende factoren waar je aandacht aan moet besteden. Eén van deze factoren zijn de afmetingen waar het meubel over moet beschikken. Alles wat je hier nu precies over dient te weten laten we je graag hieronder ontdekken.

Over welke hoogte dient je badkamer meubel te beschikken?

In eerste instantie kan het wenselijk zijn om rekening te houden met de vereiste hoogte voor je badkamer meubel. Om deze hoogte te kunnen bepalen dient er te worden gemeten vanaf de vloer tot aan het laagste punt in de waskom. Dit is meteen een zeer belangrijk gegeven. Deze manier van meten zorgt er namelijk in de praktijk voor dat er sprake zal zijn van een verschil in hoogte tussen enerzijds een badkamermeubel met een inbouw- of anderzijds een exemplaar met een opbouwwaskom. Gemiddeld gezien kan er rekening worden gehouden met een hoogte gelegen tussen de 70 en 90 centimeter. Globaal gezien wordt door experten gesteld dat de keuze voor een inbouwwaskom de meest interessante is. Dit ook op het vlak van onderhoud.

Wat met de breedte en diepte van het meubel?

Natuurlijk zal je niet alleen maar rekening willen houden met de hoogte waar je badkamer meubel over dient te beschikken. Wat namelijk verder ook te denken van de diepte en de breedte? Op vlak van diepte kan je er rekening mee houden dat ongeveer een 50 centimeter wel is vereist om echt praktisch te zijn. Wat de breedte betreft dient er natuurlijk rekening te worden houden met het al dan niet aanwezig zijn van een dubbele waskom. Dat is tegenwoordig vrij vaak het geval. Voor een standaard breedte geldt dat je rekening kan houden met ongeveer 75 centimeter. Beschik je over een dubbele waskom? In dat geval zal de breedte al snel ten minste 140 centimeter moeten bedragen. Dat spreekt echter voor zich. Let wel, ongeacht de breedte die jij vooropstelt voor jouw badkamermeubel, het spreekt voor zich dat deze moet passen in de badkamer in kwestie. Lang niet elke badkamer beschikt namelijk over een even grote breedte. 

Vergelijk goed de verschillende badkamer meubels op de markt

Het is niet meer dan normaal dat het ene badkamer meubel het andere niet is. Omwille van deze reden is het altijd de moeite waard om de verschillende exemplaren op de markt met elkaar te vergelijken. Enkel en alleen op die manier zorg je er namelijk voor dat je uiteindelijk voor dat meubel zal kiezen die perfect zal passen in jouw eigen badkamer. Hou bij het uitvoeren van een vergelijking niet alleen rekening met de uitstraling van het meubel in kwestie, maar ook met bijvoorbeeld de materialen waaruit ze is vervaardigd. Voor de materiaalkeuze geldt immers in de praktijk dat ze sterk bepalend is voor de levensduur waar het meubel over zal beschikken.