Een uitvaartverzekering afsluiten, wat moet je weten?

Een uitvaartverzekering is zoals de naam je al aangeeft een verzekering die wordt afgesloten met als doel om de kosten van jouw toekomstige uitvaart als het ware voor te schieten. Voor heel wat mensen geldt dat ze liever niet willen dat hun nabestaande de hoge kosten van die uitvaart dienen te betalen. Dat is natuurlijk een zeer nobele gedachte, maar hoe kan je dat nu precies voor mekaar krijgen? Door het afsluiten van een verzekering of een zogenaamd deposito voor je uitvaart natuurlijk. Overweeg jij ook om één van de verschillende uitvaartverzekeringen op de markt af te sluiten, maar is het je nog niet helemaal duidelijk waar je op dat vlak allemaal rekening mee moet houden? Dan kan de informatie op deze pagina alvast heel wat duidelijk maken!

Wat is een natura uitvaartverzekering?

De eerste type uitvaartverzekering waarvoor je kan kiezen is de zogenaamde natura variant. Deze wordt vaak bestempeld als een zeer interessante keuze omdat ze heel wat zorgen uit handen kan nemen van de nabestaanden. Voor deze verzekering werkt de uitvaartverzekeraar samen met een zogenaamde uitvaartverzorger. Dit zorgt ervoor dat er bepaalde diensten aangeboden kunnen worden tegen een gevoelig interessante prijs. Dit zou er zomaar voor kunnen zorgen dat je echt een zeer mooie uitvaart kan verzorgen voor de persoon die is komen te overlijden. Er dient wat dit betreft wel rekening mee te worden gehouden dat de nabestaanden niet over de mogelijkheid beschikken om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Dit is natuurlijk wel belangrijk om te weten.

Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?

Het tweede type uitvaartverzekering waarvoor je kan kiezen is de zogenaamde kapitaalverzekering. In dit geval zal je zoals de naam al aangeeft geen of slechts een zeer beperkt aanbod aan diensten voorgeschoteld krijgen. In plaats daarvan kunnen de erfgenamen rekenen op een bepaald bedrag die ze ontvangen waar ze dan vervolgens de uitvaart mee kunnen regelen. Dit houdt natuurlijk ook een bepaald risico in. Het is namelijk zo dat de gelden doorgaans vrij ter beschikking van de nabestaanden worden gesteld. In principe zou men er dus voor kunnen kiezen om deze gelden voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Het spreekt evenwel voor zich dat dit niet de bedoeling is. Het is wel hoe dan ook iets om even in het achterhoofd te houden.

Wat wanneer je de maximumleeftijd al hebt bereikt?

Eén van de belangrijkste aandachtspunten waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering heeft te maken met de maximale leeftijd die daarvoor wordt gehanteerd door de verzekeraar van je keuze. Voor heel wat mensen geldt dat ze het vermoeden hebben dat deze maximumleeftijd is vastgesteld. Dat is helemaal niet juist, integendeel. Dit betekent in de praktijk dat deze maximumleeftijd niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen afhankelijk van de verzekeraar in kwestie waar je een beroep op beslist te doen. Heb je deze maximumleeftijd bereikt? Dan betekent dat overigens nog niet dat je geen uitvaartverzekering meer kan afsluiten. Vaak is het namelijk zo dat er daarvoor een alternatief wordt aangeboden onder de vorm van een zogenaamd deposito. Ook deze kan voor veel mensen het overwegen waard zijn.